 Gluten- testi i intolerancës ndaj glutenit. Përdoret për të zbuluar ndjeshmërine ndaj glutenit kur përjashtohet diagnoza e sëmundjes celiake.