Çfarë është ozoni? Ku aplikohet?

Çfarë është ozoni? Ku aplikohet?
18 Jan 2024

Terapia e ozonit përdor një përzierje të oksigjenit dhe ozonit për qëllime terapeutike; Objektivi i trajtimit është në thelb rritja e sasisë së disponueshme të oksigjenit ose radikalëve të tij, nëpërmjet futjes së ozonit në trup. Metoda të ndryshme mund të përdoren për të përcjellë molekulën e ozonit brenda trupit.

 

Çfarë është ozoni?

Ozoni (O3) është i përbërë nga tre atome oksigjeni të rregulluar për të formuar një hibrid rezonance; kjo strukturë kimike e veçantë shpjegon reaktivitetin e molekulës dhe sjelljen e saj në nivel biologjik. Forma e paqëndrueshme alotropike e ozonit (d.m.th. vetia e ekzistimit në forma të ndryshme kimike) tenton ta transformojë atë, në kushte të caktuara, në oksigjen diatomik (O2). Dy atome të oksigjenit formojnë molekulën bazë, ndërsa atomi i tretë i oksigjenit mund të shkëputet nga molekula e ozonit dhe të ndërveprojë me molekulat e substancave të tjera.

Efektet shëndetësore

Ozoni, së bashku me format reaktive të oksigjenit si superoksidi, oksigjeni i vetëm, peroksidi i hidrogjenit dhe jonet hipoklorit, prodhohet natyrshëm nga qelizat e bardha të gjakut dhe sistemet e tjera biologjike si një mjet për të shkatërruar trupat e huaj. Ozoni reagon drejtpërdrejt me lidhjet organike të dyfishta, duke ‘i shqetësuar’ ato derisa agjenti pushtues të neutralizohet. Besohet se vetitë e fuqishme oksiduese të O3 mund të ndërhyjnë në inflamacion.

Historikisht, në vitin 1856, vetëm 16 vjet pas zbulimit të tij, ozoni u aplikua për të dezinfektuar dhomat e operacionit dhe për të sterilizuar instrumentet kirurgjikale. Në 1892, u botua një artikull që përshkruante administrimin e ozonit për trajtimin e tuberkulozit. Gjatë Luftës së Parë Botërore, mjekët e përdorën atë për të trajtuar plagët.

Aplikimet e ozonit mjekësor

Terapia e ozonit konsiston në futjen e ozonit në trup përmes metodave të ndryshme të administrimit:

Rruga intra-arteriale dhe intravenoze;

Injeksion intra-artikular ose nënlëkuror;

Insuflim rektal;

Aplikime lokale, me ujë të ozonuar, kremra me bazë ozoni dhe vaj të ozonuar.

Ozoni mund të futet edhe me transfuzionin e gjakut: gjaku merret në mënyrë intravenoze nga pacienti, ekspozohet ndaj ozonit dhe futet përsëri në qarkullim.

Në mënyrë tipike, këto teknika përfshijnë përzierjen e ozonit me gazra dhe lëngje të ndryshme përpara administrimit.

Për aplikime mjekësore, gazi i prodhuar administrohet në doza të sakta terapeutike dhe asnjëherë me frymëmarrje. Ozoni, në fakt, ka efekte toksike në traktin respirator kur thithet nga gjitarët: molekula reagon me indet që rreshtojnë mushkëritë, duke shkaktuar një kaskadë efektesh patologjike .

 

Përfitimet e terapisë së ozonit janë:

Veprim fungicid, veprim antibakterial dhe inaktivim viral;

Promovon çlirimin dhe përdorimin e oksigjenit të trupit;

Shkakton çlirimin e faktorëve të rritjes që stimulojnë rigjenerimin osteoartikular (adjuvant në trajtimin e hernies së diskut, reumatizmit të kyçeve etj.);

Analgjezik – antiinflamator.

Terapia e ozonit është propozuar për trajtimin e sëmundjeve të ndryshme, duke përfshirë sklerozën multiple, artritin, sëmundjet e zemrës, sëmundjen e Alzheimerit, cistitin intersticial, hepatitin kronik, herpesin, infeksionet dentare, diabetin, degjenerimin makular, sëmundjen Lyme etj.

Një nga aplikimet më të përhapura të terapisë së ozonit lidhet me trajtimin e hernies diskale. Diskoliza bazohet në futja e një përzierjeje të gaztë direkt në hernien e diskut dhe zonën përreth të shpinës, në mënyrë që të stimulohet procesi i shërimit. Terapia kërkon afërsisht dhjetë seanca, secila prej disa minutash. Pas disa javësh, ozonoterapia nxit dehidratimin e indeve, duke eliminuar ngjeshjen në rrënjët nervore dhe duke siguruar lehtësimin e dhimbjeve, veçanërisht në rastet e hernies akute.

 

Leave a comment

X