DR. ERVIN PRIFTAJ

DR. ERVIN PRIFTAJ

DR. ERVIN PRIFTAJ

Ortopedi / Traumatologji

Mjek Ortoped – Traumatolog prane Spitalit Amerikan Tirane...

  • Experience20+
  • Phone#
  • Emailinfo@fithealth.al
  • Address#

Dr. Ervin Priftaj
Edukimi:
1988 – 1992 shkolla e mesme e pergjithshme “ Perikli Ikonomi “, Fier
1993 – 1999 Fakulteti i Mjekesise , Universiteti I Tiranes
2003 – 2007 specializim ne degen Ortopedi – Traumatologji , Fakulteti I Mjekesise,
Universiteti i Tiranes
Qershor 2007 – Mars 2008 specializim prane katedres se Ortopedi – Traumatologji , Universiteti
i Ankarase, Fakulteti i Mjekesise, Spitali Ibn -I – Sina , Ankara, Turqi
Shkurt 2010 – Mars 2010 specializim 6 javor prane katedres Ortopedi – Traumatologji,
Universiteti I Hanoverit, spitali Hans-Susenmil-Krakenhaus Emden, Gjermani
Shtator 2011 – Tetor 2011 specializim prane katedres Ortopedi – Traumatologji , Universiteti
Mjekesor i Vjenes, spitali AKH
Eksperience pune:
Nentor 1999 – Mars 2003 mjek urgjence prane Repartit te Pranim-Urgjences, ne Spitalin Rajonal
Fier
2003 – 2007 specializim ne degen Ortopedi – Traumatologji , Fakulteti i Mjekesise,
Universiteti i Tiranes
2008 – 2017 mjek Ortoped – Traumatolog prane Spitalit Amerikan Tirane
2017 e ne vazhdim mjek Ortoped – Traumatolog prane Klinikes Ortodokse “Ugjillizimi” , Tirane
dhe Klinikes FitHealth, Tirane
Trajnime:
Qershor 2007 – Mars 2008 specializim prane katedres se Ortopedi – Traumatologji , Universiteti
i Ankarase, Fakulteti i Mjekesise, Spitali Ibn -I – Sina , Ankara, Turqi per protezat e gjurit dhe
kokso-femorale si dhe per artroskopine e gjurit
Qershor 2009 seminar ne kirurgjine Ortopedike organizuar prej Amerikan Austrian Foundation (
AAF ) ne bashkepunim me Weill Cornell University N.Y. ( U.S.A.) ne Salzburg, Austri
Shkurt 2010 – Mars 2010 trajnim 6 javor per kirurgjine ortopedike prane katedres Ortopedi –
Traumatologji, Universiteti I Hanoverit, spitali Hans-Susenmil-Krakenhaus Emden, Gjermani
Shtator 2011 – Tetor 2011 kurs trajnimi per protezat e gjurit dhe kokso-femorale prane katedres
Ortopedi – traumatologji , Universiteti Mjekesor i Vjenes, spitali AKH organizuar nga
EFFORT ( Federata Europiane e Shoqatave Kombetare te Ortopedi – Traumatologji )

X