Dr. Carmelo Rizzo

Dr. Carmelo Rizzo

Dr. Carmelo Rizzo

Nutricionist/Allergolog

Drejtues shkencor, formim multidisiplinar në fushën e alergologjise dhe nutricionit...

  • Experience30+
  • Phone#
  • Email#
  • Address#

Informazione personale
Emri(i) / Mbiemri(i) Carmelo Rizzo
Adresa(i) Via Tacito, 64 – 00193 Roma – Italia
Telefon(i) (+39) 06.32.60.95.05 Celular: (+39) 347.94.11.924
Fax (+39) 06.44.26.57.72
E-mail info@carmelorizzo.it ; studimedici@ainuc.it
www.carmelorizzo.it
Qytetaria Italiane
Datelindja 20 tetor 1953
Seksi M
Sektori profesional Allergolog / Nutricionist
Eksperienca profesionale
Koha Nga viti 2009 deri sot
Puna ose pozicionet e mbuluara Nutricionist – Allergolog
Aktiviteti dhe pergjegjesite primare
Drejtues shkencor, aktivitet mjekesor, formim multidishiplinar ne fushen e alergologjise dhe
nutricionit
Emri dhe adresa e punedhenesit A.I.Nu.C. – Accademia Internazionale di Nutrizione Clinica – Via Tacito 64 – 00193 Roma
Lloji I aktivitetit ose sektorit Formim dhe aktivitet mjekesor
Koha Nga 2013
Puna ose pozicionet e mbuluara Konsulent Allergolog Nutricionist
Aktiviteti dhe pergjegjesite primare Allergolog Nutricionist
Emri dhe adresa e punedhenesit Principautè de Monaco – Departement des Affaires Sociale set de la Sanitè
Lloji I aktivitetit ose sektorit Aktivitet mjekesor
Koha Nga viti 2012 deri 2013
Puna ose pozicionet e mbuluara Docent i Nutricionit
Aktiviteti dhe pergjegjesite primare Drejtues I kursit te perfeksionimit ne “Coordinatori di Medicina Integrata”
Emri dhe adresa e punedhenesit Fakulteti i mjekesise dhe kirurgjise – Università degli Studi di Pavia
Lloji I aktivitetit ose sektorit Formim mjekesor
Koha Nga 2012
Puna ose pozicionet e mbuluara Anetar i qendres kerkimore mjekesore “Immunculus” ne Moske
Koha Nga 2008
Puna ose pozicionet e mbuluara Anetar i Shoqerise Bjelloruse te Alergologjise
Koha Nga 2005 deri 2008
Puna ose pozicionet e mbuluara Docent dhe Anetar i Komitetit Shkencor
Aktiviteti dhe pergjegjesite primare Drejtues
Emri dhe adresa e punedhenesit Centre International d’informations, recherches et études sur les trouble du métabolisme et du
comportment” di Ginevra
Lloji I aktivitetit ose sektorit Formim dhe aktivitet mjekesor
Koha Nga 2005 deri 2008
Puna ose pozicionet e mbuluara Docent i Nutricionit
Aktiviteti dhe pergjegjesite primare Drejtues
Emri dhe adresa e punedhenesit Kampusi Biomjekesor i Romes – Klinike Universitare
Lloji I aktivitetit ose sektorit Formim mjekesor
Koha Nga 1992 deri 2005
Puna ose pozicionet e mbuluara Docent i Ekologjise Klinike, Nutricion dhe Allergologji
Aktiviteti dhe pergjegjesite primare Drejtues
Emri dhe adresa e punedhenesit Scuola di Specializzazione in Biotipologia e Metodologia Omeopatica
dell’Università degli Studi di Urbino
Lloji I aktivitetit ose sektorit Formim mjekesor
Edukimi dhe trajnimet
koha 1989
Titulli I kualifikimit te marre Corso di Perfezionamento e di Specializzazione in Agopuntura
Tema/Kopentenca kryesore Akupunkture dhee Mjekesi Olistike
profesionale
Emri dhe lloji i organizimit Environmental Medicine Institute – Università di Southampton
qe ofron edukimin dhe trajnimin
koha 1984
Titulli I kualifikimit te marre Diplome ne mjekesi dhe kirurgji
Tema/Kopentenca kryesore Biologji, Klinike, Diagnoze, Terapi
profesionale
Emri dhe lloji i organizimit Università degli Studi “La Sapienza” di Roma
qe ofron edukimin dhe trajnimin
koha 1975
Titulli I kualifikimit te marre Diplome ne Shkenca Biologjike
Tema/Kopentenca kryesore Biologji dhe Shkenca Biologjike
profesionale
Emri dhe lloji i organizimit Hunter College di New York
qe ofron edukimin dhe trajnimin
Kapacitete dhe kompetenca
personale
Gjuha meme Italiane
Gjuhe te tjera
Vetvleresim Te kuptuarit
Te
folurit Shkrimi
Nivel europian (*) Degjim Shkrim Shqiptimi Riprodhimi me goje
Anglisht C2 Nivel I avancuar C2 Nivel I avancuar C2 Nivel I avancuar C2 Nivel I avancuar C2 Nivel I avancuar
Frengjisht A2 Nivel A2 Nivel A2 Nivel A2 Nivel A2 Nivel
Elementar Elementar Elementar Elementar Elementar
Spanjisht B2 Nivel Intermediar B2 Nivel Intermediar B2 Nivel Intermediar B2 Nivel Intermediar B2 Nivel Intermediar
Ulteriori informazioni Iscrizione Ordine dei Medici
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lg. 196 del 30/06/2003

X