Nutrigjenetika (për të rritur ,fëmijë dhe sportistë )

Nutrigjenetika eshte nje ekzaminim i cili percakton se si ushqime të caktuara ndërveprojnë me gjenet tona dhe ndikojne në shëndetin tonë. Ky test analizon karakteristikat metabolike individuale dhe na lejon te hartojme nje regjim ushqimor të personalizuar. Te ushqehesh shendetshem nuk mjafton, nese gjenet e tua nuk e pranojne ushqimin qe ju konsideroni te shendetshem si te tille.

Kampioni qe merret eshte kampion bukal dhe gjaku. Procedura eshte e lehte, e sigurt dhe padyshim shume efektive!

Testi kryhet nëpërmjet një tamponi bukal (nga goja) me pështymë.

Kjo disiplinë e re kërkon të marrë parasysh karakteristikat e veçanta të individit në mënyrë që të sigurojë dietën më të mirë për parandalimin ose trajtimin e një sëmundjeje.

Shembuj të çrregullimeve gjenetike, të cilat përmirësohen nëpërmjet korrigjimit nutricional janë: obeziteti, sëmundja koronare e zemrës, hipertensioni, diabeti.

Çrregullimet gjenetike që shpesh mund të parandalohen nëse prindërit ushqehen në mënyrën e duhur janë: Spina Bifida, fenilketonuria…

METODA E PËRDORUR : Analiza me PCR, RT-PCR dhe PRC në ADN

TESTET E NDRYSHME TË NUTRIGJENTIKËS PËRFSHIJNË:

1. Nutrigjentika te adultët

2. Nutrigjenetika miks

3. Nutrigjenetika tek fëmijët

4. Nutrigjentika tek femrat

5. Nutrigjentika per sportistët

6. Nutrigjenetika për alopecinë androgjenetike (rënia e flokëve)

7. Nutrigjenetika estetike

X