Terapia me oksigjen hiperbarik për fëmijët me çrregullime të spektrit të autizmit

Terapia me oksigjen hiperbarik për fëmijët me çrregullime të spektrit të autizmit
24 Jul 2023

Terapia me oksigjen hiperbarik për fëmijët me çrregullime të spektrit të autizmit

Çrregullimi i spektrit të autizmit (ASD) është një çrregullim neuro-zhvillues i karakterizuar nga dëmtime të vazhdueshme në komunikimin reciprok social dhe ndërveprimin social, si dhe nga modele të kufizuara ose të përsëritura të sjelljes, interesave ose aktiviteteve.

Çrregullimi i spektrit të autizmit njihet si një gjendje multifaktoriale, me faktorë rreziku gjenetik dhe mjedisor (p.sh. faktorët prenatalë dhe perinatalë, statusi socio-ekonomik ose ekspozimi ndaj drogës dhe toksinave) që kontribuojnë në paraqitjen unike të secilit individ dhe ashpërsinë e simptomave.

Terapia me oksigjen hiperbarik Terapia me oksigjen hiperbarik (HBOT) siguron një përqendrim më të lartë të oksigjenit të shpërndarë në një dhomë ose tub që përmban presion atmosferik më të lartë se niveli i detit (1 atmosferë absolute [ATA]).  Përdoret tek fëmijët me ASDËshtë supozuar se fëmijët me autizëm mund të përfitojnë nga HBOT për shkak të rritjes së mundshme të perfuzionit cerebral që ndodh gjatë trajtimit. Thithja e oksigjenit mbi-atmosferik mund të rezultojë në një rritje të presionit të pjesshëm arterial të oksigjenit, duke çuar në rritjen e shpërndarjes së oksigjenit në tru. Terapia me oksigjen hiperbarik mund të ketë gjithashtu veti anti-inflamatore për shkak të reduktimit të citokineve pro-inflamatore (faktori i nekrozës së tumorit – α, interferon-1koterina, F1 dhe më shumë interferoni, F1, dhe interferon-1chourial, dhe më shumë).

Një studim i vitit 2006 raportoi një përmirësim statistikisht domethënës në simptomat klinike të 6 fëmijëve autikë midis moshës 2 dhe 7 vjeç pas 40 seancave 1-orëshe të HBOT (1.3 ATA dhe 28% deri në 30% oksigjen), bazuar në vlerësimet e prindërve. Një seri tjetër rasti arriti në përfundimin se rreth tre të katërtat e 7 fëmijëve tajlandez me autizëm midis moshës 5 dhe 9 vjeç treguan përmirësime në të gjitha 5 fushat e vlerësuara (zhvillimi social, koordinimi i shkëlqyer motorik dhe i syve, zhvillimi i gjuhës, zhvillimi motorik bruto dhe aftësitë për vetëndihmë) pas 10 seancave të HBOT (1.3 ATA dhe 1.3% ox).

Fëmijët e vegjël shoqërohen nga prindërit. Paraprakisht kryhet konsulta mjekësore ku pacienti njihet me protokollet e trajtimit dhe merr gjithë informacionin e nevojshëm. Po ashtu asistenca mjekësore sigurohet gjatë gjithë kohës së terapisë.

Leave a comment

X